IPv6 хаягийн төлөвлөлт

IPv6 хаягийн төлөвлөлт үзэхийн тулд та АPNIC Академид Нэвтрэх эсвэл Бүртгүүлэх Хэрэгтэй.

Хичээлийн танилцуулга

Энэ хичээлээр дата центр орчинд, өрхийн интернет, байгууллагын интернетэд өгөгдсөн хаяглалын жишээний дагуу сүлжээг хувиарлаж IPv6 хаягын төлөвлөлтийн талаар суралцана.  Мөн бас траффик shaping болон замчлалын талаар авч үзнэ.

Энэ хичээлээр дараах сэдвүүдийг хамарна.

 • IPv6 хаягийн тухай
 • Хаягийн төлөвлөлтийн талаар
  • ISP дэд бүтэц
  • Байгууллагын үйлчлүүлэгч
  • Өргөн зурвасын үйлчлүүлэгч
  • Дата төв
 • Хаяг төлөвлөлт – траффик shapping, замчлалын талаар
 • Хаяг төлөвлөлтийн жишээ

Шалгалт уруу очихын тулд доорх холбоосыг дар.

Хичээлийн шалгалт уруу очих

Удахгүй болох вебинар

Related webinar courses