IoT Аюулгүй байдлын сорилтууд

IoT Аюулгүй байдлын сорилтууд үзэхийн тулд та АPNIC Академид Нэвтрэх эсвэл Бүртгүүлэх Хэрэгтэй.

Хичээлийн танилцуулга

Юмсын интернет (IoT) гэж "Интернетэд холбох боломжтой (IP хаягтай), Интернетэд бусад төхөөрөмжтэй өөрийгөө таниулах зорилготой физик төхөөрөмжүүдийг" хэлдэг. IoT төхөөрөмжийн жишээ бол автомашин, чийдэн, принтер, зурагт, чанга яригчаас эхлээд хүүхдийн камер хүртэл байж болно.

Энэ хичээлээр IoT төхөөрөмж нэмэгдэж байгаа нь сүлжээ, протокол, аюулгүй байдлын мэргэжилтнүүдийг хэрхэн сорьж байгаа тухай үзнэ.

Энэ хичээлээр дараах сэдвүүдийг хамарна.

  • IoT-н шинж чанарууд-н талаар
  • IoT аппликэйшн-н талаар
  • IoT дахь протоколуудын талаар
  • Архитектурын талаар
  • IoT дахь сорилтуудын талаар
  • IoT-тай холбоотой incident-н талаар

Энэ хичээлийг APCERT-т зориулан Id-SIRTII/CC боловсруулав.

Удахгүй болох вебинар

Related webinar courses