BGP-протоколын суурь ойлголт

BGP-протоколын суурь ойлголт үзэхийн тулд та АPNIC Академид Нэвтрэх эсвэл Бүртгүүлэх Хэрэгтэй.

Хичээлийн танилцуулга

Замчлалын протокол нь интернетийн орчинд илгээгчээс хүлээн авагчруу хэрхэн мессеж дамжуулагдахыг тодорхойлно.

Энэ сургалтаар интернет орчинд сүлжээнүүдийн хооронд замчлалын шийдвэр гаргахад оролцож байгаа BGP протоколын талаар илүү гүнзгий үзнэ. BGP протоколын тохиргоо онцлог давуу талууд болон шинж чанаруудын талаар үзнэ.

Энэ хичээлээр дараах сэдвүүдийг хамарна.

  • BGP гэж юу вэ?
  • BGP-ын онцлог шинж чанаруудын талаар
  • Path Vector Routing протокол-н талаар
  • BGP-ын ерөнхий ажиллагааны талаар
  • BGP-ын нэр томьёоны талаар
  • BGP-д хэрхэн Prefixes /сүлжээнүүд/ нэмэгддэг талаар

Шалгалт уруу очихын тулд доорх холбоосыг дар.

Хичээлийн шалгалт уруу очих

Удахгүй болох вебинар

Related webinar courses